हिमाली शेर्पा

     

 
 
 
 

This domain is on SALE !!!
If you are interested please send your
offer at info@webhostingnepal.com

लेख-रचना

 
आदरणीय संम्पूर्ण शेर्पा सामुदायहरु
शेर्पा सामुदयको संरक्षण र सम्वर्धनमा विगत एक वर्षादेखि सुरु भएको "हिमाली शेर्पा" नामक वेब साईटमा शेर्पा समुदायबारे तपाईहरु सँग भएका शेर्पा जाति सम्बन्धि विभिन्न लिपि, सांस्कृतिक लेख रचनाहरु तथा यस भाष र धर्मबारे आफ्नो विचार भए उल्लेखित वेब साईटमा सम्पर्क गरि आफ्नो विचारहरु व्याक्त गनुहोला एतिहँसिक विषय वस्तुहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।।।
 
  हामी सबैले आफूनो जातजाति, भाषा धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गरौ
   Laser 5210N Free counter and web stats