हिमाली शेर्पा

     
himalisherpa logo
sherpa greeting
 

दोस्रो बुद्ध गुरु रिन्पोक्षेको संक्षिप्त बाह्र चरित्र लिलाहरू के के हुन
छोटकारीमा बताउनु होस न ।

उत्तरः गुरु जिग्मे लिङ्पा तथा अन्य गुरुहरुको मत अनुसार संक्षेप्तमा । (१) पहिलो महिनको दशमी (होर
दा दङ्पो) गुरु रिन्पोक्षे शितल बनको छतमा जानु भई त्यहा“को डाकिनी तथा भुतप्रेतहरु लाई वशमा राख्नु
भएको थियो । (२) दोस्रो महिनाको दशमी (होर दा ञिपा) गुरु प्रभाहस्ती बाट भिक्षुको शील लिनु भएको
थियो । (३) तेस्रो महिनको दशमी (होर दा सुम्प) सहोर राजाले गुरुलाई अग्नि कुण्डमा जलाउ“दा आगो सबै
जलमा परिणत गरिएको शक्ति देखाउनु भएको थियो । (४) चौथो महिनको दशमी (होर दा स्यिपा) मा
ओडियानाको राजाले गुरु रिन्पोक्षे र मेन्दारावालाई एकै साथ आगोमा जलाउ“दा दुवैलाई केही नभएको
शक्ति देखाउनु भएको थियो । (५) पा“चौ महिनको दशमी (होर दा ङापा) मा दक्षिण भारतमा बुद्ध धर्म
विरोधि तैथिकहरुलाई नाश गरी विजय प्राप्त गर्नु भएको थियो । (६) छैटौं महिनको दशमी (होर दा ठुग्पा)
मा गुरु रिन्पोक्षे कमलको फुलबाट जन्म लिनु भएको थियो । (७) सातौ महिनको दशमी (होर दा दुन्पा) मा
तैथिकको राजाले ठूलो तामाको भा“डामा हाली गंगा नदीमा फल्दा आकाशमा उडेर शक्ति देखाउनु भयो । (
८) आठौ महिनको दशमी (होर दा ग्यापा) मा बुद्धधर्म लाई मन नपराउने तैथिकहरुले गुरुलाई विष दिंदा
पनि गुरुलाई केही नभई गुरुको शरीर अझ राम्रो र उज्वल भएको थियो । (९) नवौ महिनको दशमी (होर
दा गु पा) मा नेपालको फर्पिङ् (यङ्लेशो) मा गई त्यहा“को नाग र भुतप्रेतलाई आफ्नो अधिनमा लिनु
भएको थियो । (१०) दशौं महिनको दशमी (होर दा च्युपा) मा गुरु रिन्पोक्षे भोटमा गई भोटको हेवुरी
डा“डामा बसी त्यहा“को देव देउता र भुतप्रेतलाई आफ्नो वसमा लिनु भएको थियो ।
(११) एघारौ महिनको दशमी (होर दा च्युच्यीग्पा) मा गुरु रिन्पोक्षेले भोटको धेरै ठाउ“मा गएर भविष्यमा
प्राणीको हितको लागि बिभिन्न धर्म निधिहरु लुकाएर राख्नु भएको थियो । (१२) बाह्रौ महिनको दशमी (होर
दा च्यु ञिपा) मा चमरद्वीप (स्हङ्दोग् पल्री) मा गएर त्यहा“को राक्षसलाई वसमा लिई बुद्धधर्ममा प्रबेश
गराउनु भएको थियो भनि बताउनु भएको छ ।

Laser 5210N Free counter and web stats