हिमाली शेर्पा

     

sherpa greeting
ग्युन्खेर शिन्तु दुप श्युगुसो ।।
दैनिक साधना बिधि । (संक्षेपमा)
  Book Pages 1 to 28  
   

सम्पादक खेन्पो साङग्य रङज्युङ रिन्पोक्षे अनुवादक
खेन्पो ङवाङ थेग्क्षोग २०११

कृतिः
ग्युन्खेर शिन्तु दुप श्युगुसो ।।
दैनिक साधना बिधि । (संक्षेपमा)

प्रकाशकः
आमा समूह, उर्गेन दोर्जे क्षोलिङ् बुद्धिष्ट सेन्टर, युन्लोङ, हङ्कङ

संख्य १००० प्रति २०६८ बुद्ध सम्बत
मुद्रणः
ओसिक अफसेट प्रेस, काठमाडौ, नेपाल ।

 
Khenpo Thekchok
 
khenpola@gmail.com
अनुमति विना प्रकाशन गर्न मनाहि छ ।
Laser 5210N Free counter and web stats