हिमाली शेर्पा

     

sherpa greeting
गोङतेर डोल्मी स्हब्तिग् ल्य ।। मण्डल छयोग छोगञी ञिङ्पो श्युग्सो ।।
ताराको चित्त निधि गम्भीर गर्वबाट मण्डल विधिको दुई पुण्यसार यहाँ रहेको छ ।
शाक्यमुनि बुद्ध गुरु रिन्पोक्षे तारा देवी
  Book Pages 1 to 75  
   

निर्देशक
खेन्पो साङग्य रङज्युङ रिन्पोक्षे

अनुवादक
खेन्पो ङवाङ थेगक्षोग

प्रकाशक
कर्ण बहादुर गुरुङ तथा जुठी गुरुङ परिवार

संख्य १००० प्रति २०६८ बुद्ध सम्बत
सहयोगीहरु
खेन्पो दोर्जे शेर्पा
कमला गुरुङ
तारा गुरुङ

 
Khenpo Thekchok
 
khenpola@gmail.com
अनुमति विना प्रकाशन गर्न मनाहि छ ।
Laser 5210N Free counter and web stats