हिमाली शेर्पा

     

 
 
 
  लाजा –सोग्जा –शिजाको बारेमा
 
बर्ष चिवा लाङ तक ह्ये डुक डुल लुक टे छ्या खि फक
लाजा बुध शनि बिहि बिहि आइत मंगल मंगल शुक्र शुक्र शुक्र सोम बुध
सोग्जा मंगल बुध शनि शनि बुध शुक्र शुक्र सोम बिहि बिहि बुध मंगल
शिजा शनि बिहि शुक्र शुक्र बिहि बुध बुध बिहि मंगल मंगल बिहि शनि
लाजा – कुनै पनि शुभ कार्यको थालनीको लागि उपयुक्त दिन ।
सोग्जा – कुनै पनि पूजापाठ तथा धार्मिक कार्यको निम्ति अनुकुल दिन ।
शिजा – कुनै पनि शुभकार्य तथा धार्मिक कार्यको निम्ति अशुभ दिन ।Laser 5210N Free counter and web stats