हिमाली शेर्पा

     

sherpa greeting
 
Brief Ritual Sadana Vow of Kriya Yoga
लोङ्क्षेन ञिङ्थीग परम्परामा क्रियायोग अष्टशीलको संक्षेप्त बिधि ।

Book Pages 1 to 52
     
मूल लेखकः रिग्जीन जिग्मे लिङ्पा
नेपाली अनुवाद तथा सम्पादकः खेन्पो ङवाङ थेग्क्षोग [अनुवाद क्रम–५]
Khenpo Thekchok khenpola@gmail.com
अनुमति विना प्रकाशन गर्न मनाहि छ ।
Laser 5210N Free counter and web stats