हिमाली शेर्पा

     

sherpa calendar 2140
 
Tulsi Rinpoche
 
Buddhist Mask
कार्यालय छानुहोस्
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय
सो कार्यालय जानुहोस
www.himalisherpa.com
Save Culture
good
very good
poor
  
pollcode.com free polls
Stop Smoking
New Load-shedding Schedule source nea.org.np
Loadshedding Schedule effective from 2071-09-02

 g]kfn ljB't k|flws/0fsf] nf]8;]l8Ë kl/jt{g ;DalGw ;"rgf

साविकमा हुँदै आईरहेको लोडसेडिङ्ग तालिकामा हेरफेर गरी मिति २०७१/०९/०२ गते बुधबार देखि निम्न परिवर्तित समय तालिका
अनुसारको लोडसेडिङ्ग हुने ब्यहोरा ग्राहक वर्गमा जानकारी गराउँदछौ ।
(१) लम्की लगायत पश्चिम क्षेत्रको हकमा स्थानिय रुपमा लोडसेडिङ्ग सूचना प्रकाशित गरी लागु भैसकेको छ ।
(२) लाहान–कोहलपुर क्षेत्रबाट सप्लाई भएका ग्राहकहरुको लोडसेडिङ्ग निम्नानुसारको तालिका बमोजिम हुनेछ ।
(क) औद्योगिक ग्राहकहरुको लोडसेडिङ्ग यथावत रहेको छ ।
(ख) अन्य सर्वसाधारण ग्राहकहरुको लोडसेडिङ्ग निम्नानुसारको तालिका बमोजिम हुनेछ ।
लोडसेडिङ तालिका हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । (update today)
Loadshedding Schedule in nepal

नोट: अत्यधिक चुहावट हुने फिडरहरुको हकमा निम्नानुसारको घण्टा थप लोडसेडिङ्ग हुनेछ ।
(३) दुहवी र अनारमनीबाट सप्लार्इ भएका ग्राहकहरुको लोडसेडिङ्ग निम्नानुसारको तालिका बमोजिम हुनेछ ।
(क) औद्योगिक तर्फ
(अ) ३३ के.भी. धरान फिडर, ३३ के.भी. दुहवी फिडर बाट सप्लाई भएका औद्योगिक गा्रहकहरुको तथा ३३ के.भी. रिलायन्स
मिलको हरेक दिन दिउसो १५:०० बजे देखि रात्री २२:०० बजेसम्म लोडसेडिङ्ग हुनेछ ।
(आ) ३३ के.भी. विराटनगर तथा ३३ क.ेभी. विराटनगर–३ फिडरबाट सप्लाई भएका औद्योगिक ग्राहकरुको हरेक दिन १७:०० बजे
देखि रात्री २४:०० बजेसम्म लोडसेडिङ्ग हुने छ ।
(इ) ११ के.भी. तरहरा फिडर १ र २ तथा ११ के.भी. परु ानो बेलबारीबाट सप्लाई भएका औद्योगिक ग्राहकहरुका हरेक दिन
बेलुका १५:०० बजे देखि रात्री २२:०० बजेसम्म लोडसेडिङ्ग हुनेछ ।
(ई) ११ के.भी. बिराटनगर १ र २, ११ के.भी. इनरुवा औद्योगिक फिडर, ११ के.भी. कटहरी, ११ के.भी. टंकी, ११ के.भी. एन्सेल
र ११ के.भी. धरान आद्यै ोगिक फिडरहरुबाट सप्लाई भएका ग्राहकहरुको हरेक दिन बिहान ०७:०० बजे देखि दिउसो १४:००
बजेसम्म लोडसेडिङ्ग हुनेछ ।
(मथि उल्लेखित समय तालिका अनुसार सप्लाई गर्दा भोल्टेजको समस्या भएमा विहान ७ वजे देखि बेलुकी १९ बजेसम्म
सप्लाई निरन्तरता नहुन पनि सक्ने छ ।)

Audio Notice Board
Audio Notice Board for loadshedding schedule, please dial the followings for respective group.
» 1618070701011 (Group 1)
» 1618070701012 (Group 2)
» 1618070701013 (Group 3)
» 1618070701014 (Group 4)
» 1618070701015 (Group 5)
» 1618070701016 (Group 6)
» 1618070701017 (Group 7)
Note: If there is more power, electricity will be provided even during the load-shedding

बिजुली, मलाई डिभोर्स देऊ

म सुत्छु ऊ उठ्छ ,म उठ्छु ऊ सुत्छ
म आउँछु ऊ जान्छ म जान्छु ऊ आउँछ
म सबेरै उठ्छु ऊ पनि सबेरै जान्छ
म साँझमा आउँछु ऊ पनि साँझमा जान्छ
न म भा बेला उ: आउँछ , न उ: भा बेला म हुन्छु ।
यो कस्तो लुकामरी उसको र मेरो ।
म उसलाई झुपडीमा डाक्छु
उ क्वार्टर र झिआइपी एरिया ताक्छ
म उसलाई काम गराउन राख्छु
ऊ जेनेरटर र इन्भर्टर डाक्छ ।

यो कास्तो सम्बन्ध जेनेरेटर र इन्भटरसँग उसको ।

हिजो उसले यिनीहरुलाई कसैको घरमा मात्र भेट्थ्यो
हामीलाई प्रतीक्षालयमा राखी कासैको प्यास मेट्थ्यो
आज त झन् यसलाई कसैले यिनैको डोलीमा अन्मायो
छिमेकीलाई माया गर्दा ,हाम्रो काखमा लोठडसेडिङ जन्मायो ।

यो कस्तो विश्वासघात उसको हामीमाथि ।
अब म उ:बिना बाँच्ने भैसकैँ
ऊ पनि मबिना छिमेकीसँग नाच्ने चैसक्यो
म उसलाई डिभोर्स गर भन्छु
उ प्राधिकरण आऊ भन्छ
म प्राधिकरण भेट्न जान्छु
ऊ मध्यरातमा भेटौँला घर जाऊ भन्छ
म डिभोर्स पेपर माग्छु
ऊ दिनमा एक दुई घन्टा मसँग टाइम कटाउँछु भन्छ
मेरो मैनसँग माया ,बसिसक्यो भन्छ
ऊ झड्केलो जेनेरेटर पठाउँछु भन्छ।
Loadshedding Schedule Download Now(update today)
Ph: 977-1-4153052, 4153053, 4153054, Fax: 977-1-4153067, 4153013
  latest Greeting and wallpepar  
New load shedding schedule, nea load shedding schedule, load shedding schedule, nea load shedding,new loadshedding schedule,Load shedding schedule 2013,loadshedding schedule,load seding,loadsedding, loadseding,new load shedding schedule 2013 ,loadsedding schedule, NEA LOADSHEDDING , nepal electricity load shedding routine , nea new load shedding schedule, Nepal Electricity New Schedule, new loadsedding schedule,loadsedding routine,oadshading schedule, nea schedule, new loadseding,electricity schedule,new loadshedding table,nepal electricity authority load shedding routine,nea loadshedding schedule,latest load shedding schedule,loadsedding sedule,new load shedding table,load shedding routine of kathmandu,Load Shedding Schedule of Nepal,nepal electricity load shedding,load shedding list of nepal,new load shedding routine of kathmandu, ntc load shedding schedule, loadshedding tableLaser 5210N Free counter and web stats