हिमाली शेर्पा

     

sherpa calendar 2140
 
Tulsi Rinpoche
 
Buddhist Mask
कार्यालय छानुहोस्
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय
सो कार्यालय जानुहोस
www.himalisherpa.com
Save Culture
good
very good
poor
  
pollcode.com free polls
Stop Smoking
लोर्ता - सालहरुको बारेमा
शेर्पाहरुको (साल) लार्ता अनुसार नै बर्ष तथा सालको गणन गर्ने गरिन्छ । शेर्पा जातिको सांस्कृति अनुसार बर्ष(लो) विभिन्न जनवारको नामबाट रखिएको हुन्छ ।
The cycle of Twelve Animal Years

Twelve Animal

English

शेर्पा भाषा

Horse
Sheep लुक
Monkey टे
Bird च्या
Dog खि
Pig फक
Mouse चिवा
Ox लाङ
Tiger Tiger तक
Rabbit ये
Dragon डुक
Snake डुल
 Love meter
slc result 2067, slc result 2068, SLC result nepal
miss Sherpa 2011, application form open
 
 Laser 5210N Free counter and web stats