हिमाली शेर्पा

     

 
 
 
लोर्ता - सालहरुको बारेमा
शेर्पाहरुको (साल) लार्ता अनुसार नै बर्ष तथा सालको गणन गर्ने गरिन्छ । शेर्पा जातिको सांस्कृति अनुसार बर्ष(लो) विभिन्न जनवारको नामबाट रखिएको हुन्छ ।
The cycle of Twelve Animal Years

Twelve Animal

English

शेर्पा भाषा

Horse
Sheep लुक
Monkey टे
Bird च्या
Dog खि
Pig फक
Mouse चिवा
Ox लाङ
Tiger Tiger तक
Rabbit ये
Dragon डुक
Snake डुलLaser 5210N Free counter and web stats